Individuel terapi

Individuel terapi

Individuel terapi handler om at finde tilbage til sig selv. Det handler om at skabe indre balance, finde sine ressourcer frem og få livsglæden tilbage.

Alle mennesker er unikke, og det er forskelligt hvordan og hvad vi påvirkes af i livet. Nogle hændelser styrker os, mens andre kan have en negativ påvirkning på psyken og livskvaliteten.

Det er individuelt, hvor mange ressourcer og hvor stor modstandskraft vi har på forskellige tidspunkter i livet.

Er der sket noget i dit liv, som har været overvældende, kan det påvirke din indre balance. Det kan være hændelser som lige er sket eller for mange år siden. Det kan være stress og pres over lang tid, som begynder at påvirke dig og forstyrre i dit liv.

Gennem dialogen med dig og med en opmærksomhed på dine følelser og sansninger i kroppen, arbejdes der med det, som du bringer op i terapien.

Det er et nænsomt arbejde hvor der lægges vægt på at genetablere dine ressourcer og din evne til selvregulering. Du vil finde nye handlemåder og få større vitalitet ind i livet.

Find din indre styrke og balance

Brug for hjælp

Terapi v/Alice Jensen
Brunhøjvej 8
8680 Ry

alice@alicejensen.dk
Tlf.: 41 29 15 08