Traumeterapi

Traumeterapi

Et hvert menneske er unik, og det er forskelligt hvordan og hvad vi påvirkes af i vores liv. Det er individuelt hvor mange ressourcer og hvor stor modstandskraft vi har på forskellige tidspunkter i livet.

Har du oplevet noget i dit liv, som for dig har været overvældende. Det kan være sket lige nu eller for mange år siden. Det kan også være pres og stress over lang tid. Har du brug for hjælp til at bearbejde oplevelserne og få mere balance.

Traumeterapi giver dig mulighed for, at finde tilbage til dig selv og dine ressourcer. Gennem dialogen med dig og med en opmærksomhed på dine følelser og sansninger i kroppen, arbejdes der med det, som du bringer op i terapien.

Det er et nænsomt arbejde hvor der lægges vægt på at genetablere dine ressourcer og din evne til selvregulering. Du vil finde nye handlemåder og få større vitalitet ind i livet.

Alle kan få brug for hjælp og støtte til at komme videre i livet.

Brug for hjælp

Terapi v/Alice Jensen

Brunhøjvej 8 st. th.
8680 Ry

E-mail: alice@alicejensen.dk

Tlf.: 41 29 15 08
CVR.: 33 44 40 52