Forældrerådgivning

Forældrerådgivning

Forældrerådgivning er en vigtig del af det terapeutiske forløb, når dit barn er i terapi. Forældrerådgivning er også til jer forældre, som blot ønsker råd og vejledning, uden terapi til barnet.

Som forældre ønsker vi det bedste for vores barn, men kan nogle gange blive forvirret og være i tvivl om, hvad det bedste er.

Når èn i familien har det svært, er det vigtigt, at vi som voksne tager ansvaret for stemningen i familien. Som forældre, tror vi ofte, at vi kan skjule vores bekymringer for vores barn. Dit barn er følsomt, mærker de forskellige stemninger og kan let bekymre sig og tage skyld og ansvar på sig.

Forældrerådgivning giver en større indsigt og forståelse af dit barns vanskeligheder. Med udgangspunkt i dit barns situation, og i dialogen med dig som forældre vil jeg inviterer til forskellige perspektiver på vanskelighederne. Med en større indsigt kan der åbnes op for nye handlemuligheder i forhold til dit barn og hele familien.

I nogle tilfælde, kan denne indsigt, samt råd og vejledning være nok til, at du som forældre begynder at handle anderledes, og dermed nok til, at dit barn begynder at trives igen.
Nogle gange kræver barnets vanskeligheder et kortere eller længere terapeutisk forløb. 

Find din indre styrke og balance

Brug for hjælp

Terapi v/Alice Jensen
Brunhøjvej 8
8680 Ry

alice@alicejensen.dk
Tlf.: 41 29 15 08