Børneterapi

Børneterapi

Alle børn er forskellige og reagerer forskelligt på udfordringer i livet. Nogle børn kan klare meget, og andre børn er mere følsomme og sensitive.

Når børn har problemer eller svært ved at håndterer hverdagen, forsøger de ofte at fortælle det til en voksen. Da børn kan have svært ved at sætte ord på det kaos af følelser, som de oplever inden i, kan vi som forældre opleve en ændring i deres adfærd. Nogle gange sker ændringen over lang tid og andre gange sker ændringen pludselig.

Når børn ikke trives kan vi se tegn som f.eks.:

 • Angst, bange
 • Indadvendt, ekstra sensitiv
 • Aggressiv, impulsiv
 • Ked af det
 • Ondt i maven – hovedet
 • Søvn og spiseforstyrrelser
 • Sociale vanskeligheder
 • Koncentrationsbesvær
 • Slår sig selv, selvskadende
 • Små børn bidder, kaster med ting

Der kan være mange grunde til at et barn har det svært, og mange ting som spiller ind. Familie, venner, institutioner og nærmiljø har indflydelse på barnets trivsel. Det kan handle om gamle eller nye overvældende hændelser for barnet. Barnets egen personlighed spiller også en rolle.

Hændelser som for et barn kan være overvældende er f.eks.:

 • Mobning i skolen
 • Coronapandemien
 • Stressramte forældre
 • Konflikter i familien
 • Skilsmisse
 • Voldsom fødsel
 • Sygdom i familien
 • Trafikulykke
 • Hospitalsindlæggelse
 • Dødsfald
 • Adoption
 • Omsorgssvigt

TERAPIEN

Terapiforløbet starter altid med en forsamtale uden barnet. Her afdækkes vanskelighederne, og der afklares hvilke forandringer, du som forældre kunne ønske for dit barn. Du vil også her få indsigt i, hvad du som forældre selv kan ændre på. Herefter har dit barn 3-4 terapier, efterfulgt af en opfølgende forældresamtale, uden barnet.

Nogle gange er dette nok til at skabe en positiv ændring for dit barns trivsel, og nok til at du som forældre får en insigt der understøtter udviklingen. Nogle gange kræves der et længere forløb med løbende forældresamtaler.

I terapien hjælper jeg dit barn med at udtrykke sig og bearbejde overvældende oplevelser. Dit barn vil opleve sig set og hørt på sine egne præmisser. Der stilles ingen krav om at tale eller gøre noget bestemt. Det er gennem “legen” dit barn arbejder.

Nogle gange vil du som forældre blive inddraget i terapien, og andre gange er du måske ikke med inde. Dette afhænger at barnets alder og dets vanskeligheder.

Jeg arbejder med sandplay, tegning, inddrager SE-terapi på børne niveau mv.

Find din indre styrke og balance

Brug for hjælp

Terapi v/Alice Jensen
Brunhøjvej 8
8680 Ry

alice@alicejensen.dk
Tlf.: 41 29 15 08