SE-traumeterapi

 

Terapi v/Alice Jensen

 

   SE-Traumeterapeut

    Sandplayterapeut, DSI

    Familieterapeut, MPF

   


                   

     Børneterapi - Forældrerådgivning  -  Individuel terapi

SE-traumeterapi

SE - Somatic Experiencing er en chok-traumebehandling udviklet af Peter Levine; USA, medicinsk biofysiker og psykolog.


SE-metoden hviler i store træk på, at menneket er instinktivt af natur - ligesom dyrene.

Når du møder en trussel på livet, vil du instinktivt reagere med en overlevelsesrefleks i form af orientering, kamp, flugt eller "frys". Dit autonome nervesystem reagerer.

I denne overlevelsesrefleks er der mobiliseret en kæmpe mængde energi. Sker der ikke en naturlig afladning af denne energi, og en tilbagevenden til normalitet, vil den sætte sig som et traume i kroppen. En dysregulering i dit autonome nervesystemet. Dette kan opleves som en tilstand af lammelse, en hyperaktivitet, en konstant  følelse af at være på vagt eller en oplevelse af ikke helt at være til stede i kroppen.

Bliver traumet ikke bearbejdet kan det underminerer din livskraft, handlekraft og sætte sig i kroppen som uforklarlige symptomer.

Overvældende begivenheder som kan medføre traumer er f.eks.: brand, bilulykker, vold, overgreb, faldulykker, nær drukneulykker, operationer, voldsomme barndomsoplevelser, naturkatastrofer mv.


"Traumer er en del af livet, men behøver ikke være en dom på livstid" Peter Levine


Gennem dialogen med dig og med en opmærksomhed på dine sansninger i kroppen, arbejdes der med det, som du bringer op i terapien. Med udgangspunkt i dine ressourcer vil du på en blid og nænsom måde blive støttet og vejledt i arbejdet med dine tanker, følelser og sansninger.

Du vil, langsomt og lidt af gangen, arbejde med dine instinktive reationer, så der kan ske en forvandlig og heling af traumet, og en genetablering af din livskraft og handlekraft.

Genetablering af dit selvregulerende autonome nervesystem
Alice Jensen - Brunhøjvej 8 st.th. - 8680 Ry - tlf. 41291508 - alice@alicejensen.dk - cvr.nr.33444052