Individuel terapi

 

Terapi v/Alice Jensen

 

   SE-Traumeterapeut

    Sandplayterapeut, DSI

    Familieterapeut, MPF

   


                   

     Børneterapi - Forældrerådgivning  -  Individuel terapi

Individuel teapi

Har du ønsker om  at forandre noget  i dit liv, eller har du brug for at bearbejde  chok og traumer.

Individuel terapi giver dig mulighed for, at få større kontakt med dig selv og dine ressourcer, finde nye handlemåder, og få større vitalitet ind i livet.

Fokus kan liggge på din egen personlige udvikling, hverdagens konflikter eller på bearbejdning og forløsning af traumatiserende begivenheder som f.eks. ulykker, overfald, barndomsoplevelser mv.

Det er forskelligt hvordan og hvad vi påvirkes af i vores liv, og det er individuelt hvor stor resiliens, modstandskraft vi har.

Som menneske har vi en iboende evne til selvregulering, og en evne til at genvinde balancen efter belastende og overvældende begivenheder.

Gennem dialogen med dig og med en opmærksomhed på dine sansninger i kroppen, arbejdes der med det, som du bringer op i terapien. Du vil få en større forståelse af kroppens og psykens måder at reagere på og opnå en større selvindsigt.

Det er et nænsomt arbejde hvor der lægges vægt på at genetablere dine ressourcer og evne til selvregulering.

Dialogen kan evt. kombineres med sandplay efter eget ønske, eller der kan arbejdes udelukkende med sandplay.                                                                                    læs om sandplay

   læs om SE-terapi


Alice Jensen - Brunhøjvej 8 st.th. - 8680 Ry - tlf. 41291508 - alice@alicejensen.dk - cvr.nr.33444052