Forældrerådgivning

 

Terapi v/Alice Jensen

 

   SE-Traumeterapeut

    Sandplayterapeut, DSI

    Familieterapeut, MPF

   


                   

     Børneterapi - Forældrerådgivning  -  Individuel terapi

Forældrerådgivning

I familien er alle berørte, når der opstår problemer. Det kan være et enkelt medlem af familien som ikke trives - børn som voksne - eller hændelser hvor hele familien er ramt. Det kan tage på kræfterne, og som forældre kan det nogle gange være svært at vide, hvad  der er bedst at gøre.

Forældrerådgivning  kan give en anden forståelse  af  vanskelighederne, og kan inspirere til  nye måder at tænke og handle på. 

Forældrerådgivning ved børns vanskeligheder

Som forældre ønsker vi det bedste for vores barn, men kan nogle gange blive forvirret og være i tvivl om, hvad det bedste er. Trives dit barn ikke kan forældrerådgivning give en større indsigt og forståelse af dit barns vanskeligheder. I nogle tilfælde, kan denne indsigt, samt råd og vejledning være med til at du som forældre begynder at handle anderledes, og dermed nok til, at dit barn begynder at trives igen.

Nogle gange kræver barnets vanskeligheder et terapeutisk forløb.

           Læs mere om børneterapi


Forældrerådgivning ved familiens vanskeligheder

Hele familine kan blive ramt når nogen f.eks. dør, ved sygdom, skilsmisse, ulykker mv.

Når hele familien er berørt eller ramt, er det vigitgt, at vi som voksne tager ansvaret for stemningen i familien. Som forældre, tror vi ofte, at vi kan skjule vore egne smerter og problemer for vores barn. Dit barn er følsomt og mærker de forskellige stemninger og kan let bekymre sig eller tage skylden.

Med udgangspunkt i Jeres situation, og i dialogen med Jer, vil jeg inviterer til forskellige perspektiver på vanskelighederne. Med en større indsigt i Jeres situation kan der åbnes op for nye handlemuligheder i forhold til Jeres familie.
Alice Jensen - Brunhøjvej 8 st.th. - 8680 Ry - tlf. 41291508 - alice@alicejensen.dk - cvr.nr.33444052