Børneterapi

 

Terapi v/Alice Jensen

 

   SE-Traumeterapeut

    Sandplayterapeut, DSI

    Familieterapeut, MPF

   


                   

     Børneterapi - Forældrerådgivning  -  Individuel terapi

Børneterapi

Alle børn er forskellige og reagerer forskelligt på udfordringer i livet. Nogle børn kan klare meget,

og andre børn er mere sensitive.

Når børn har problemer, forsøger de at fortælle det til en voksen. Nogle gange har børn svært ved at udtrykke sig med ord, og nogle gange har børn svært ved selv at forstå den "smerte" og det kaos, som de oplever inden i. Derfor kan vi som voksne opleve ændringer i deres adfærd.

Når børn ikke trives kan vi se tegn som f.eks.:

  • ked af det
  • indadvendt, ekstra sensitiv
  • aggressiv, impulsiv
  • angst, urolig
  • ondt i maven - hovedet
  • søvn og spiseforstyrrelser
  • socialse vanskeligheder
  • koncentrationsbesvær
  • selvskadende


Der kan være mange grunde til at et barn har det svært. Der kan være rigtig mange ting som spiller ind. Det kan være både familie, omgivelser, barnets tidlige historie, nye/gamle overvældende oplevelser mv.

Oplevelser som for et barn kan være overvældende er f.eks.: skilsmisse, dødsfald, mobning, sygdom, trafikulykke, faldulykke, hospitalsindlæggelse mv..

Derudover vil et barn ofte være mærket af f.eks. adoption, overgreb og omsorgssvigt.

Terapien

Terapiforløbet starter med en forsamtale uden barnet. Her afdækkes vanskelighederne, og der afklares hvilke forandringer, du som forældre kunne ønske for dit barn.

For at understøtte dit barns proces, vil der i forløbet være flere forældresamtaler. Her vil du få indsigt i dit barns proces og råd/vejledning som du kan bruge hjemme.


I terapien hjælper jeg dit barn med at udtrykke sig og bearbejde overvældende oplevelser.

Dit barn vil opleve sig set og hørt på sine egne præmisser. Der stilles ingen krav om at tale eller gøre noget bestemt. Det er gennem "legen" dit barn arbejder.

Nogle gange vil du som forældre blive inddraget i terapien, og andre gange er du måske ikke med inde. Dette afhænger at barnets alder og dets vanskeligheder.

Jeg arbejder  med sandplay, tegning, og inddrager SE-terapi på børne nivau.

Spædbarnsterapi eller historieterapi kan i nogle tilfælde kombineres med den øvrige terapi.

 

Læs om sandplay     

læs om SE-terapi

Alice Jensen - Brunhøjvej 8 st.th. - 8680 Ry - tlf. 41291508 - alice@alicejensen.dk - cvr.nr.33444052